Podcast Agni Ajurweda #158:
Ajurweda Summit 2023.
Soczyste fragmenty z rozmów po angielsku