Podcast Agni Ajurweda #177:
Panchakarma część 1.
Jakie zasady rządzą Panchakarmą?