Podcast Agni Ajurweda #214:
Summit jako narzędzie biznesowe.
Pyta Beata Nowicka-Misiewicz.