Podcast Agni Ajurweda #219:
Ajurweda dla rodziców – część 1.
Przygotowanie do poczęcia, poczęcie i ciąża.