Podcast Agni Ajurweda #88:
#jestemlatarnią. Vata jest potęgą.
O byciu konsultantką.
Rozmowa z Magdą Tarnawską