Podcast Agni Ajurweda #93:
Relacja ze spotkania w Gdańsku.
Rozmowa z Justyną De Prado