Podcast Agni Ajurweda #221:
Ajurweda dla rodziców – część 2.
Poród.