Podcast Agni Ajurweda #232:
Kody stylu i kolorów w Ajurwedzie.
Pyta Aleksandra Frątczak-Biś.