Podcast Agni Ajurweda #137:
Szkolenie z Kronik Akaszy dla zespołu Agni.
Relacja z Justyną De Prado