Podcast Agni Ajurweda #150:
Uzdrawianie skóry.
Rozmowa z Gosią Raćkos