Podcast Agni Ajurweda #165:
Ajurweda dla osób 50+, część 2.