Podcast Agni Ajurweda #181:
Panchakarma część 3.
Pozostałe terapie.