Podcast Agni Ajurweda #197:
Czego się spodziewać w czasie Vaty?