Podcast Agni Ajurweda #230:
Odżywianie na czas rekonwalescencji i regeneracji.