Podcast Agni Ajurweda #65:
Podróż w czasie do 2012 roku…