Podcast Agni Ajurweda #185:
Panchakarma część 5.
Studium przypadków – efekty Panchakarmy.