Podcast Agni Ajurweda #186:
Podsumowanie 3 lat współpracy.
Rozmowa z Magdą Kosak.