Podcast Agni Ajurweda #202: Nas dwoje, Medycyna i Ajurweda – zdrowie w rodzinie lekarzy.
Rozmowa z Malwiną Jurkowską.