Podcast Agni Ajurweda #215:
 Dziecko Kapha – część 1.