Podcast Agni Ajurweda #224:
Rok z Ajurwedą – historie uczestniczek.