Podcast Agni Ajurweda #56:
O stawaniu się liderką zespołu.
Pyta Wojtek Bartosik