Podcast Agni Ajurweda #3:
Trzy dosze z bliska – czym zawiadują i w jakim są stanie