Wiersz Dalajlamy – “A Precious Human Life” (Cenne ludzkie życie)