Dr Vasant Lad “Ajurweda i duchowość w pytaniach i odpowiedziach”