Podcast Agni Ajurweda #174:
Wyjście z systemu – przejście z medycyny konwencjonalnej w stronę Ajurwedy.
Rozmowa z Olgą Berkowską.