Podcast Agni Ajurweda #45:
Medytacja.
Poznaj królową wszystkich dosz