Podcast Agni Ajurweda #204:
Pozytywne myśli.
Rola umysłu w procesie zdrowienia.